فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

طرح توجیهی زنبورستان با ظرفيت 700 كندو

طرح توجیهی فنی و مالی پرورش و نگهداري زنبور عسل با ظرفيت700 كندو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی تولید ورمی کمپوست از کود دامی

طرح توجیهی فنی و مالی تولید کود ورمی کمپوست از کود دامی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل