فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

جزوه حسابداری اسلامی

جزوه رشته حسابداری با عنوان حسابداری اسلامی که عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که برای تصمیم گیری، محاسبه زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه گذاری اسلامی بر اساس دستورات اسلام، مفید باشد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل